Odstoupení od smlouvy

INFORMACE O UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlovy

 

Právo odstoupit od smlouvy

 

Spotřebitel má do 14 dnů právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba /jiná než dopravce/ převezme poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat firmu: Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, 252 62, IČ: 87708787, tlf. 608 161 116, e-mail: info@zidleprodeti.cz, formou jednoznačného písemného prohlášení /např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu/. Může být použit přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinnost. Pokud možno, nezasílejte vratky prostřednictvím České pošty, nedoručuje zásilky ani oznámení.

Na naší webové stránce zidleprodeti.cz může spotřebitel rovněž získat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využije-li spotřebitel této možnosti, bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Spotřebitel, který nakoupí v rámci své podnikatelské činnosti, tzn.na faktuře bude uvedeno IČO případně i DIČ , nemá právo na vrácení, neboť nový občanský zákoník tuto možnost neuvádí. 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

V případě odstoupení od smlouvy, budou spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od spotřebitele obdrželi, včetně nákladů na dodání /kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený/. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Nadto mohou být účtovány náklady spojené s administrací odstoupení.

Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámeno odstoupení od této smlouvy, zašle zboží zpět na adresu firmy: Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice, 252 62, nebo po předchozí domluvě předá na adrese Velvarská 3, Horoměřice, 252 62. Zboží pečlivě zabalte pro předejití poškození. Prosím nepolepujte originální obaly samolepicí páskou aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

 

Spotřebitel sám ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno obyčejnou pozemní poštou. Spotřebitel zabalí či jinak opatří zboží pro zpětnou dopravu tak, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo znehodnocení. 

 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

 

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

 

Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává sdružení dTest, nad reklamacemi dohlíží Česká obchodní inspekce.

 

 

 (Vyplňte tento formulář Vzorový formulář pro odstoupení od smlovy a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Eva Králová, Za špejcharem 654, Horoměřice. 252 62, IČ: 87708787. tlf. 608 161 116, e-mail: info@zidleprodeti.cz.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz